CARPETA 1- Primers esbossos del bloc

 

 • 1.1 Primers esbossos Viktor Fischel (3-2-17)

 • A partir de la idea original que tenia dels personatges, vaig començar a dibuixar el personatge d’en Viktor i, com era previsible, ho vaig començar a fer amb l’estil que tenia en aquell moment. Aquestes primeres proves estan fetes amb llapis de grafit. Hi és representat en Viktor diverses vegades en diferents estils i angles. Aquest esbós va ser el primer de tot el treball, i ja em vaig adonar d’una dificultat: les ulleres d’aquest personatge.

 

 • 1.2 Primers esbossos Angie Wilhelm (3-2-17)

 • Com en els esbossos anteriors, aquests són les primeres proves del personatge de l’Angie, a la qual represento amb la idea inicial, amb el meu estil d’aquell moment i en una versió una mica més realista. Tot treballat amb llapis de grafit.

 

 • 1.3 Esbossos de proves d’estils i colors

 • En aquest full, hi apareixen dibuixats en Viktor i l’Angie diversos cops per tal de fer proves d’estil i de tècniques. A partir d’aquest esbós, ja va quedar descartada la idea de fer les il·lustracions amb el meu estil, ja que havia de fer més recerca per trobar un estil adient a la història. Els dibuixos d’aquest esbós estan fets amb llapis de grafit, retoladors Copic CIao i bolígraf negre.

 

 • 1.4 Retrats a llapis bolígraf Angie i Viktor (12-6-17)

 • Aquesta és la primera prova de retrats amb bolígraf dels dos personatges junts. En aquesta prova, hi vaig iniciar l’experimentació en l’ús de la línia com a mitjà d’expressió. Els dos retrats estan fets directament a bolígraf, i vaig deformar una mica els dos rostres, tal i com es feia en l’expressionisme alemany,

 

 • 1.5 Prova de cos sencer Viktor

 • Es tracta de la primera prova a cos sencer d’en Viktor. Tal i com en l’esbós anterior, vaig deformar el cos, fent-lo més llarg, prim i estilitzat, però ho vaig trobar massa excessiu.

 

 • 1.6 Retrat a llapis de grafit Angie

 • Aquest és un retrat de l’Angie fet amb llapis de grafit per experimentar el traç de la línia. En aquest cas, però, el rostre no està tan deformat com en la prova anterior. En aquest dibuix, el rostre de l’Angie ja comença a agafar la seva peculiar expressió i mirada.

 

 • 1.7 Retrat a llapis de grafit Viktor

 • Igual que en l’esbós anterior, es tracta d’un retrat amb llapis de grafit per experimentar la línia, però del personatge d’en Viktor.

 • 1.8 Estudi rostres Angie i Viktor

 • En aquest esbós, hi vaig representar la forma de la cara dels dos personatges principals de manera molt esquemàtica, per tal que posteriorment em fos molt més fàcil dibuixar-los, sabent perfectament quines formes geomètriques tenien.

 

 • 1.9 Esbós a llapis de grafit Angie

 • Aquesta prova del rostre de l’Angie em va servir per treballar la línia a l’hora de formar la seva cara i donar volum i expressivitat.

 

 • 1.10 Esbós a bolígraf Angie

 • Es tracta d’un primer pla de l’Angie i, com en l’esbós anterior, per experimentar l’ús de la línia, però en aquest cas amb bolígraf negre.

 

 • 1.11 Esbós a bolígraf i retolador Viktor

 • Aquesta també és una prova per provar el dibuix directe amb bolígraf, contruint el rostre per mitjà de línies. A més, les zones fosques del rostre estan fetes amb diferents tons de retolador gris.

 

 • 1.12 Caricatura a llapis de grafit Viktor

 • Vaig decidir provar de nou la idea de deformar exageradament les parts del rostre per aportar expressivitat, fent així que semblés una caricatura. En aquest primer pla d’en Viktor, la seva cara és molt allargada, amb un nas també molt llarg i prim i una barbeta petita. Els seus pòmuls queden molt marcats igual que les bosses de sota els ulls, que s’ajunten amb l’ombra que li fan les ulleres.

 

 • 1.13 Caricatura a llapis de grafit Angie

 • També es tracta d’una caricatura, però en aquest cas del personatge de l’Angie. Ulls grans, celles primes, pòmuls marcats, nas llarg i molt prim, llavis petits però gruixuts i coll estret.

 

 • 1.14 Primers esbossos Franz Börgmann

 • Aquests són els primers esbossos del personatge d’en Franz Börgmann. A l’esquerra, hi és la idea original que vaig fer a l’hora d’escriure la història. Al centre, un primer pla d’ell, amb un estil que no deforma exageradament els trets facials com en les caricatures anteriors. A la dreta, hi ha un esbós de cos sencer, que finalment el va portar a fer una de les il·lustracions finals (Franz Börgmann com a salvador). Gràcies a aquest esbós, vaig agafar com a referència les seves mides per concretar la relació entre tronc i cames de tots els personatges, ja que el resultat és un cos estilitzat, però no exageradament llarg i prim com en el cas de l’esbós 1.5.

 

 • 1.15 Retrat amb Copic Franz

 • Aquest és el primer retrat en gran d’en Franz. A més a més, en aquesta prova vaig tornar a utilitzar els retoladors Copic Ciao per experimentar amb el color. En Franz mira directament a l’espectador, amb la seva mà dreta aguantant un cigarret que entra dins de l’enquadrament. El punt de vista del qual, segons l’espectador el veu, és una mica contrapicat, per tal d’emfatitzar la superioritat dins la història d’aquest personatge per sobre de la resta.

 

 • 1.16 Caricatura amb Copic Viktor

 • Aquesta és una altra caricatura d’en Viktor, en primer pla i de ¾. Aquest dibuix també està realitzat amb retoladors Copic Ciao, i el que m’agrada més és el resultat final del color de la cara, ja que també hi ha zones clares i fosques i dóna la sensació de la textura de la pell. Els ulls d’en Viktor miren cap a dalt per expressar que aquest personatge se sent inferior.

 

 • 1.17 Esbós a bolígraf i Copic Angie (26-7-17)

 • A partir d’aquest esbós vaig començar a experimentar amb el concepte de la taca. En aquest cas, volia representar els personatges només amb línies negres; però que en el seu interior, a l’alçada dels ulls, hi aparegués una taca, fent referència al color dels seus ulls.

 

 • 1.18 Esbós Viktor amb viola

 • Fet a llapis i amb unes proporcions de la mateix línia que les del cos sencer d’en Franz en l’esbós 1.14. Apareix el personatge d’en Viktor de cos sencer i, per primera vegada, representat fent una acció, tot i que la seva figura és bastant rígida i no dóna la sensació de moviment. Aquest esbós serà la base d’unes quantes proves per acabar encertant amb la il·lustració Viktor tocant la viola.

 

 • 1.19 Prova a Copic I Viktor amb viola I

 • Aquesta és la primera prova amb color a partir de l’esbós anterior.

 

 • 1.20 Prova II a Copic Viktor amb viola II

 • Igual, que en l’anterior dibuix, aquest també està fet amb Copic Ciao i quasi bé és idèntic, però amb la diferència que hi ha algunes línies a bolígraf per aportar més ombres. La intenció era donar més soltesa al traç per donar un resultat més diferent que el de l’esbós precedent.

 

 • 1.21 Esbós a llapis de grafit Angie de cos sencer

 • Aquest és un esbós per al dibuix 2.3 de la segona carpeta.

 

 • 1.22 Esbós a llapis de grafit rostre Viktor

 • Retrat de ¾ d’en Viktor. Fet amb traç lliure i de forma ràpida, però marcant les ombres.

 

 • 1.23 Esbós a retolador rostre Angie

 • Una de les últimes proves amb tècnica seca, sense abandonar el treball de línia.

 

 • 1.24 Idees i descripció per escrit de les il·lustracions finals

 • Plantejament i primeres idees per a il·lustracions segons l’ordre cronològic de la història. A l’inici tenia pensades 17 il·lustracions però finalment han quedat reduïdes a 10 per a ser més proporcionals amb les pàgines del relat.

Segueix-me  

 • Blanco Icono de Instagram
 • Icono social Instagram
 • Twitter Social Icon
 • Facebook Social Icon
 • Icono social Vimeo
 • YouTube Social Icon

© 2018 per Valèria Cuní Capellà.