Què diferencia un llibre il·lustrat d’un àlbum il·lustrat?

Fina és la línia que separa la clara distinció entre l’àlbum il·lustrat del llibre il·lustrat. Per tant, es fa difícil definir què és un àlbum il·lustrat i què és un llibre il·lustrat. Els editors i els il·lustradors no es capfiquen gaire en diferenciar-los. Els editors acostumen a anomenar “àlbum” allò que escapa del format de les seves col·leccions escolars i que publiquen amb tapa dura, amb paper de qualitat i que va destinat com a objecte de regal sobretot al públic familiar. I la majoria dels il·lustradors es resisteix encara a ser l’autor de la totalitat de l’àlbum. En canvi, el sector acadèmic i crític ha volgut diferenciar l’àlbum del llibre il·lustrat. Força tesis doctorals i Treballs Final de Màster han intentat definir què és un àlbum il·lustrat.

 

I els experts, què n’opinen?

 

Teresa Duran Armengol (escriptora i il·lustradora, que destaca per la seva dedicació al llibre infantil i juvenil, tant en la creació com en la investigació i la docència):

“(…) la gran diferència entre un llibre il·lustrat i un àlbum rau en qui porta el pes narratiu. Quan la imatge és imprescindible per entendre qui fa què, com, quan i per què; quan, observant- la, podem fer-nos una idea cabal i fiable de la història o de l’anècdota narrada, explícitament o implícita, i quan, analitzant-la, podem apreciar com i per què aquell discurs icònic ens expressa el que ens expressa, aleshores estem davant d’un àlbum.” (2010, Graó)

Rosa Tabernero (professora titular de literatura infantil a la Universitat de Saragossa):

 

“(…) un llibre-àlbum, a diferència del llibre il·lustrat, és concebut com una unitat, una totalitat que integra totes les seves parts designades en una seqüència d’interrelacions: el que en el món anglosaxó es denomina picture books.” (2010)

 

Maria Cecília Silva-Díaz (docent, investigadora i editora de literatura infantil, professora de la UAB ), Teresa Corchete (responsable de la secció infantil i dels programes per a famílies i primeres edats de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, autora i col·laboradora en publicacions i materials didàctics relacionats amb la lectura i la imatge als libres), i altres:

 

“(…) són els contes il·lustrats on el text i la imatge col·laboren junts per establir el significat de la història, de manera que per explicar el que allà hi passa hem de recórrer tant al que diuen les paraules com al que “diuen” les il·lustracions. Amb la lectura d’àlbums els lectors aprenen a buscar el sentit de les històries en un procés que integra dos codis diferents.” (2005)

 

“(…) la idea d’un bon àlbum és que tots els elements del llibre es posin en joc al servei de la història. El text i la il·lustració, com ja hem dit, però també el format, el fons de la pàgina, la disposició dels elements en ella, la tipografia, etc.”

La gran diferència entre l’àlbum i el llibre il·lustrat rau en qui porta el pes narratiu. Quan la imatge és imprescindible per entendre qui fa què, com, quan i per què es tracta d’un àlbum (o d’una pel·lícula). En els llibres il·lustrats, les il·lustracions acompanyen el text, poden aportar informació i en certa manera la complementen i enriqueixen, però si només es llegeixen les imatges, normalment no n’hi ha prou per conèixer la narració.

Segueix-me  

  • Blanco Icono de Instagram
  • Icono social Instagram
  • Twitter Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Icono social Vimeo
  • YouTube Social  Icon

© 2018 per Valèria Cuní Capellà.