El tractament del temps (intern i extern, històric i narratiu)
 

El temps extern en què es localitza l’acció a Per què, Angie? és un temps històric. La trama comença l’any 1938 i continua fins ben acabada la Segona Guerra Mundial. Això implica que ha calgut  buscar la coherència entre el relat i el moment que he triat per situar-lo. Molts llibres, molts documentals  i moltes pel·lícules es contextualitzen en aquest període històric, que he estudiat també a l’escola i que m’ha despertat des de sempre un gran interès, fins al punt de viatjar a Amsterdam, Normandia… per conèixer les localitzacions en què van tenir lloc els fets.

Pel que fa al temps intern, durant la primera meitat de la història, el narrador detalla molt els dies i els anys dels quals parla, ja que descriu fets reals. El temps narratiu, és a dir la durada de la narració, és una seqüència narrativa que es desplega al llarg de molt anys des d’abans de començar la Segona Guerra Mundial fins anys després d’haver-se acabat. No obstant, els relats curts, per definició, tenen poc espai per desenvolupar les històries i, en general, l'acció dura entre unes hores i algunes setmanes. Aquest no és el cas de Per què, Angie? Ara bé, per ampliar el temps narratiu, s’ha fet servir el recurs de fer salts en el temps i la història d’amistat entre l’Angie i el Viktor no es veu malmesa per aquesta el·lipsi temporal i  és narrada des del punt de vista personal del protagonista en un temps indefinit, ja que parla del seu passat i, en cap moment, fa una referència de l’any en què es troba, tot i que l’espectador pot saber perfectament que té lloc molt més enllà de l’any 1957 per l’edat de la filla de l’Angie, la Viktoria.

Segueix-me  

  • Blanco Icono de Instagram
  • Icono social Instagram
  • Twitter Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Icono social Vimeo
  • YouTube Social  Icon

© 2018 per Valèria Cuní Capellà.